Wyślij do naprawy

- Nadanie oraz odbiór paczki nic nie kosztuje - Darmowa wysyłka.
- Zapewniamy ekspresową naprawę - w ciągu 24h.
- Gwarantujemy jakość montowanych części.

Przykład prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia naprawy.

 

 

Wysyłając sprzęt do naprawy akceptujesz poniższe warunki:


Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem naprawPolityką Prywatności Serwisu internetowego oraz akceptuję ich postanowienia.

Oświadczam, iż zamawiam natychmiastowe wykonanie umowy o świadczenie usług i przyjmuję do wiadomości, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy o świadczenie usług.

Oświadczam, iż zamawiając usługi Serwisowe, jestem świadom możliwości utraty wszystkich danych i informacji zgromadzonych na urządzeniu i zwalniam z odpowiedzialności Maria Zaczek BSMART ul. Żytnia, nr 12, lok. 1, 25-018, Kielce, NIP: 6561839335 za ewentualną utratę w/w danych i informacji w przypadku ich utraty w wyniku świadczenia usług serwisowych.